Odziedzicz pracę

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat pracy

Wynajęcie pracownika poprzez leasing pracowniczy

Agencja pracy tymczasowejRekrutacja / 6 listopada, 2016 /

leasing

 

Firmy w ramach oszczędności często szukają tanich rozwiązań na otrzymanie siły roboczej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Praktyką, która jest coraz częściej spotykana jest wynajmowanie pracowników jednej firmy drugiej. W ramach oszczędności firmy umawiają się na przekazanie pracownika, aby ten wykonywał pracę na rzecz drugiego pracodawcy.

Wynajęcie pracownika

Aby leasing pracowniczy był skuteczny niezbędna jest zgoda pisemna pracownika na wynajęcie. Bez zgody nie można podpisać porozumienia pomiędzy firmami. Po otrzymaniu zgody pracownika firmy podpisują między sobą stosowne porozumienie, w którym zawarty jest między innymi okres czasu, w którym pracownik będzie świadczył pracę na rzecz drugiego pracodawcy. W porozumieniu musi się również znaleźć określenie rodzaju wykonywanej pracy. Często porozumienie zawiera również określenie wynagrodzenia, jakie otrzyma pracownik. Nie musi być ono identyczne z tym, jakie otrzymywał u pierwotnego pracodawcy. Pracownik otrzymuje w firmie macierzystej urlop bezpłatny, a zarazem podpisuje z druga firmą umowę. Zatem pracownik wypożyczany otrzymuje wynagrodzenie tylko z tytułu umowy zawartej z firmą wypożyczającą.