Odziedzicz pracę

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat pracy

W jakich postępowaniach sądowych pomoże adwokat Wojciech Bazan?

Doradztwo / 11 sierpnia, 2022 /

Solidne wsparcie prawne jest niezbędne każdemu biznesmenowi w prowadzeniu jego działalności. Zwłaszcza gdy zajmuje się on dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi lub dystrybucją zaawansowanych technologii. W sytuacjach spornych adwokat reprezentuje klienta w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Znaczną skuteczność pomocy prawnej gwarantuje dobra orientacja adwokata na gruncie prawa międzynarodowego.

Liczy się renoma kancelarii prawnej i doświadczenie członków zespołu.

W każdej działalności istotnymi problemami są warunki zawierania umów, formalności związane z odprowadzaniem podatków oraz zagadnienia wynikające z prawa pracy. Prowadzenie tych spraw przez profesjonalistów zapewnia pełną zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami. W zależności od profilu firmy, skali i zakresu jej działań pojawiają się różne inne zagadnienia wymagające obsługi prawnej oraz reprezentowania klientów w strategicznych sporach sądowych.

Udział w procesach krajowych i zagranicznych

Obecnie działalność biznesowa zazwyczaj wykracza poza polski rynek. Jeśli pojawiają się problemy z kontrahentami adwokat Wojciech Bazan podejmuje takie tematy jak:

prawo
  • bezpodstawne naliczenie kary umownej,
  • odmowa zapłaty,
  • prowadzenie procesów opartych na wekslach,
  • dochodzenie roszczeń,
  • stwierdzenie wykonalności wyroków zagranicznych,
  • spory inwestycyjne.

W ramach swoich kompetencji Wojciech Bazan włącza się w postępowania zagranicznych sądów i trybunałów arbitrażowych dotyczące sporów z inwestorami działającymi na różnych kontynentach.