Odziedzicz pracę

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat pracy

Sprawozdania finansowe na czas i bez stresu: jest na to sposób!

Uncategorized / 23 sierpnia, 2021 /

Sprawozdania finansowe to nie tylko zestaw dokumentów, które przedsiębiorstwa muszą przygotować w określonych terminach, ale również fraza budząca wiele stresu i niepokoju wśród początkujących pracowników księgowości. Okresy sprawozdawcze nie muszą dla księgowych zawsze oznaczać dużej dawki nerwów i zostawania po godzinach w pracy. W dzisiejszym artykule podpowiadamy jak tego uniknąć.

E-sprawozdania: duże znaczenie ma program

Przygotowywanie sprawozdań finansowych jest poprzedzane kontrolą poprawności zapisów na kontach księgowych i uzgadnianiem kont. Aby prace były szybsze, a ryzyko pojawienia się błędów i pomyłek mniejsze, warto zainwestować w dobry program finansowo-księgowy, który umożliwi eksport danych do Excela. Ważne jest również to, aby program dawał pracownikom możliwość sporządzania wydruków i raportów z kont księgowych. Wiele błędów podczas księgowania można byłoby uniknąć gdyby program finansowo-księgowy podsiadał blokady broniące się przed zapisaniem błędnych dekretów – np. gdy dekret dotyczy konta bilansowego i pozabilansowego. Te wszystkie cechy i funkcjonalności, pomimo iż nie są ściśle związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych, w praktyce znacząco ułatwiają pracę księgowych, zmniejszają ryzyko pojawienia się błędów w księgowaniach i skracają czas sprawdzania poprawności zapisów na kontach, które jest konieczne przed przystąpieniem do pracy nad e-sprawozdaniami.

Gorący czas w księgowości – sprawozdania finansowe

Przygotowanie sprawozdań finansowych jest zazwyczaj bardzo pracochłonne dla całego zespołu księgowych, dlatego w tym czasie szczególnie  warto zapewnić im dobre warunki pracy. Wielu księgowych w okresie sprawozdawczym zostaje po godzinach, aby ukończyć rozpoczęte uzgodnienia kont i sprawdzić poprawność zapisów księgowych. W tym czasie również ważna jest osoba głównego księgowego, który koordynuje całość prowadzonych prac. Z uwagi na to warto uczulić pracowników innych działów, aby odłożyli możliwe do przełożenia sprawy do załatwienia z działem księgowym na bardziej spokojny czas. Spokój i komfort pracy są szczególnie ważne w tym czasie.