Odziedzicz pracę

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat pracy

Prawo pracy – ostatnie zmiany

Doradztwo / 4 maja, 2023 /

W ostatnim czasie zmieniło się wiele przepisów obejmujących prawo pracy. Sporo zmian dotyczy rodziców – głównie tych, którzy mają małe dzieci. Niektóre z wprowadzonych rozwiązań dotyczyć będą wszystkich zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Elastyczny czas pracy dla rodziców

Jedna z nowelizacji Kodeksu pracy podyktowana jest tzw. unijną dyrektywą rodzicielską. Zmianie ulegnie przede wszystkim urlop rodzicielski. Do przepisów wprowadzony został zapis o 9 tygodniach urlopu dla każdego z rodziców, których nie można przenieść na matkę lub ojca. W praktyce ma to spowodować, że ojcowie będą częściej udawali się na urlop, ponieważ albo z niego skorzystają, albo urlop przepadnie.

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość pracy zdalnej dla rodziców, których dziecko nie ukończyło 8 roku życia. Finalnie oznacza to, że pracodawca będzie musiał wyrazić zgodę na pracę z domu lub pisemnie uzasadnić swoją negatywną odpowiedź.

Poza pracą zdalną rodzic będzie mieć prawo do:

  • ruchomego czasu pracy
  • skróconego tygodnia pracy
  • obniżonego wymiary godzinowego

Co istotne, z przywileju może korzystać jeden rodzic jednocześnie. Każdy wnoszący o zgodę pracodawcy na skorzystanie z przepisów składa oświadczenie, że drugi rodzic w tym czasie nie korzysta z przepisów. Jeśli jakiekolwiek zmiany w prawie pracy nie są jasne, budzą wątpliwości, warto skonsultować z kancelarią typu www.jdp-law.pl.

prawo pracy

Dodatkowy urlop w kodeksie pracy

Zmiany, które obejmują prawo pracy dotyczą także urlopów osób zatrudnionych na umowie o pracę. W kodeksie wprowadzono dwa nowe rozwiązania:

  1. 5 dni bezpłatnego urlopu z tytułu opieki nad osobami najbliższymi
  2. zwolnienie z powodu siły wyższej w wymiarze 16 godzin rocznie, które płatne jest w wymiarze 50%, a pracownik będzie mógł z niego skorzystać w kryzysowej dla siebie sytuacji, np. wypadek, nagła choroba.