Odziedzicz pracę

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat pracy

PPK – jak to działa?

Motywowanie pracowników / 19 czerwca, 2019 /

Pracownicze Plany Kapitałowe to system mający na celu pomóc, nam jako pracownikom, oszczędzać na przyszłość. Program nakierowany jest na wspólne oszczędzanie, co oznacza, że konto pracownika zasilane będzie jego własnymi środkami, pewną kwotą od pracodawcy oraz od Państwa.

Jakiej wysokości będą wpłaty?

Wpłaty z wynagrodzenia pracownika:

 • wpłata podstawowa – 2% wynagrodzenia brutto lub nie mniej niż 0,5% w wypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia
 • dobrowolna wpłata dodatkowa – do 2% wynagrodzenia brutto

  Wpłaty od pracodawcy:
 • wpłata podstawowa – 1,5% wysokości wynagrodzenia brutto pracownika
 • wpłata dodatkowa – do 2,5% wysokości wynagrodzenia brutto pracownika


  Wpłaty od Państwa:
 • jednorazowa wpłata powitalna – 250 zł
 • dopłata roczna – 240 zł


  Na co możesz wykorzystać zgromadzone oszczędności?

  Oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych ma za zadanie wspomóc pracowników w gromadzeniu oszczędności na czas emerytury. Jednak jest kilka sytuacji, w których zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na inny cel i skorzystać z nich:
 • w przypadku poważnej choroby pracownika, jego małżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku zwrotu
 • na pokrycie wkładu własnego potrzebnego przy kredycie do zakupu mieszkania lub domu. Jednak taką możliwość mają tylko osoby, które nie ukończyły 45 lat. Możliwe jest wtedy pobranie do 100% środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat
 • jeżeli podjęta zostanie decyzja o przelaniu oszczędności na inny rachunek PPK np. w przypadku zmiany pracodawcy.


  Pracownicze Plany Kapitałowe zezwalają na wypłatę zgromadzonych oszczędności po 60. roku życia bez względu na to czy jest się pracownikiem czy już nie – więcej na stronie pwc.pl.


  Jak możesz wypłacić oszczędności?
 • jednorazowo można wypłacić 25% zgromadzonych środków, a resztę 75% w co najmniej 120 ratach – przez co najmniej 10 lat
 • można wypłacić wszystkie, środki jednak w tym wypadku zostaną one pomniejszone o:
 • 30% wpłat od pracodawcy (trafia na konto w ZUS)
 • dopłaty ze strony Państwa
 • należny podatek od zysków kapitałowych.