Odziedzicz pracę

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat pracy

Category Posts : Rekrutacja

Pracownicy z Ukrainy

Rekrutacja / 18 lutego, 2017

pracownicy z ukrainy

Rynek pracy w Polsce podlega ciągłym zmianom. Na skutek nasilonej emigracji pracowników oraz większych wymagań firm wiele przedsiębiorstw ma problem ze znalezieniem odpowiedniego personelu. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być wynajem pracowników np. z Ukrainy.

Czy warto?

Pracownicy z Ukrainy są powszechnie uważani za nierzetelnych. Jednak to tylko stereotyp, którym nie należy się sugerować. Przede wszystkim Ukraińcy są silnie zmotywowani do pracy. Decyduje o tym w dużej mierze czynnik finansowy. Stawki proponowane przez polskich pracodawców są dla obywateli Ukrainy bardzo atrakcyjne, biorąc pod uwagę przelicznik walut. Poza tym zależy im na jak największej liczbie godzin, co przekłada się na wyższe wynagrodzenie. Dla wielu osób praca w Polsce to bowiem jedyna szansa na zapewnienie godnych warunków bytowych swojej rodzinie.

Korzyści z zatrudniania Ukraińców

Dla większości Ukraińców warunki pracy w Polsce są znacznie lepsze niż na Ukrainie. Dlatego doceniają to. Poza tym są przyzwyczajeni do ciężkiej i wymagającej pracy fizycznej. Z drugiej strony na Ukrainie nie brak także i specjalistów w wielu dziedzinach. Dla wielu polskich pracodawców pracownicy z Europy Wschodniej to jedyna szansa na znalezienie pracowników w ogóle.  Polscy specjaliści wyjechali bowiem w dużej mierze za granicę po otworzeniu granic w Unii Europejskiej. Braki te trzeba więc spróbować w jakiś sposób zapełnić.

Read Article

Wynajęcie pracownika poprzez leasing pracowniczy

Agencja pracy tymczasowejRekrutacja / 6 listopada, 2016

leasing

 

Firmy w ramach oszczędności często szukają tanich rozwiązań na otrzymanie siły roboczej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Praktyką, która jest coraz częściej spotykana jest wynajmowanie pracowników jednej firmy drugiej. W ramach oszczędności firmy umawiają się na przekazanie pracownika, aby ten wykonywał pracę na rzecz drugiego pracodawcy.

Wynajęcie pracownika

Aby leasing pracowniczy był skuteczny niezbędna jest zgoda pisemna pracownika na wynajęcie. Bez zgody nie można podpisać porozumienia pomiędzy firmami. Po otrzymaniu zgody pracownika firmy podpisują między sobą stosowne porozumienie, w którym zawarty jest między innymi okres czasu, w którym pracownik będzie świadczył pracę na rzecz drugiego pracodawcy. W porozumieniu musi się również znaleźć określenie rodzaju wykonywanej pracy. Często porozumienie zawiera również określenie wynagrodzenia, jakie otrzyma pracownik. Nie musi być ono identyczne z tym, jakie otrzymywał u pierwotnego pracodawcy. Pracownik otrzymuje w firmie macierzystej urlop bezpłatny, a zarazem podpisuje z druga firmą umowę. Zatem pracownik wypożyczany otrzymuje wynagrodzenie tylko z tytułu umowy zawartej z firmą wypożyczającą.

Read Article

Rodzaje rekrutacji pracowników

Rekrutacja / 14 sierpnia, 2016

rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników w firmie jest bardzo ważnym przedsięwzięciem dla biznesmena. Dzięki niemu można w znacznym stopniu usprawnić pracę w firmie w każdym sektorze. Jednak by tak się stało, trzeba wybrać najlepszego kandydata spośród wszystkich aplikantów.

W tak złożonym procesie, jak rekrutacja, można wyszczególnić kilka etapów, a proces rekrutacji pracowników podzielić na kilka podstawowych kryteriów, takich jak:

  • metody jakimi pozyskuje się kandydatów,
  • źródła pozyskiwania personelu,
  • wielkość grupy docelowej.

Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna

Rekrutację można podzielić także pod względem rodzajów na zewnętrzną i wewnętrzną. W rekrutacji zewnętrznej przedsiębiorca poszukuje kandydatów poza firmą, sporządzając odpowiedni profil kandydata i zamieszczając ogłoszenia w określonych portalach, czy w rubrykach w prasie. Z kolei w rekrutacji wewnętrznej kandydatów na dane stanowisko pracy poszukuje się w przedsiębiorstwie.

Rekrutacja szeroka i wąska

Rekrutację można też podzielić pod kątem grupy docelowej, do jakiej ma trafić ogłoszenie. Istnieje więc rekrutacja szeroka i rekrutacja wąska. Szeroka trafia do dużego grona odbiorców, natomiast wąska do małej liczby kandydatów i zwykle jest to starannie wybrana grupa osób.

Read Article

Czym jest leasing pracowniczy?

Rekrutacja / 13 lipca, 2016

leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy to innymi słowy wypożyczenie swoich pracowników na rzecz innego pracodawcy. Taka forma zatrudnienia staje się coraz bardziej popularna. Aby można było wypożyczyć pracownika, firmy powinny podpisać między sobą odpowiednią umowę, która będzie regulować prawa i obowiązki stron. W umowie należy określić również wynagrodzenie.

Różnica między pracą tymczasową a leasingiem jest taka, że w pierwszy przypadku wynagrodzenie otrzymujemy od agencji pracy, w przypadku leasingu natomiast jest ono wypłacane bezpośrednio przez firmę dla której pracujemy. Z ustawy wynika, że pracownik tymczasowy nie może być zatrudniony dłużej niż 18 miesięcy, co więcej musi mieć zapewnione takie same warunki pracy oraz wynagrodzenie takie jak ma pracownik etatowy. Pracownicy wypożyczeni, którzy pracują w ramach leasingu pracowniczego mają w tym względzie dużo większą swobodę  i nie ma tego typu regulacji.

Leasing pracowników jest  wykorzystywany kiedy firmy:

– potrzebują wykonania jednorazowego zadania,

– potrzebują zastępstwa za pracowników na urlopie,

– potrzebują pracowników ze względu na ich tymczasowe niedobory zwłaszcza podczas intensyfikacji prac.

Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla pracodawców i z pewnością warto zastanowić się nad taką możliwością.

Read Article