Odziedzicz pracę

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat pracy

Category Posts : Doradztwo

Kto musi wykonać opracowanie audytu energetycznego?

Doradztwo / 3 marca, 2022

Niestety przedsiębiorstwa, a także duże budynku potrzebują do prawidłowego funkcjonowania bardzo wiele energii, co niestety powoduje, że środowisko naturalne jest stopniowo niszczone. Opracowanie audytu energetycznego pozwala zminimalizować zużycie energii, bo określa mocne i słabsze strony budynku. Te słabsze więc jesteśmy w stanie w porę wyeliminować, stosując starannie dobrane rozwiązania, co z pewnością jest bardzo ważne.

(więcej…) Read Article

Czym zajmuje się kancelaria prawna?

Doradztwo / 1 lutego, 2022

Usługi oferowane przez kancelarie prawne pozwalają na łatwiejsze przebrniecie przez spory sądowe. Zatrudnieni tam specjaliści posiadają szeroką wiedze z zakres prawa pracy, karnego czy też cywilnego. Podpowiadamy, czym zajmuje się profesjonalna kancelaria prawna.

(więcej…) Read Article

Obowiązkowy split payment – czego dotyczy?

Doradztwo / 22 lipca, 2019

Do tej pory mechanizm podzielonej płatności był dobrowolny – w zamian za jego stosowanie Ministerstwo Finansów przewidywało preferencyjne ulgi i korzyści. Jednak od 1 września 2019 roku obowiązkowe będzie prowadzenie rozliczenia w systemie split payment pomiędzy firmami. Dla rzetelnych przedsiębiorców zmiana ta nie wpłynie na sytuację rozliczenia z fiskusem – zmian zaś powinni się obawiać się oszuści wyłudzający VAT. Kogo obejmie split payment i jak się przygotować na obowiązkową wersję tego rozliczenia?

Dokument, w którym znajdziemy nowe regulacje, nosi nazwę Ustawa z dnia 14 maja 2019 roku o zmianie ustawy VAT oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona, że obowiązek mechanizmu podzielonej płatności egzekwowany będzie wobec towarów i usług, które objęte były dotychczas tzw. odwrotnym obciążeniem. Szczegółowy wykaz przedmiotów i czynności objętych obligiem split payment znajdzie się w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Obowiązkowym podzieleniem płatności miałyby być objęte wszelkie transakcje, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) byłaby większa niż 15.000 PLN lub jej równowartości w walucie obcej. Kwoty poniżej 15 tysięcy złotych objęte byłyby zasadą dobrowolności, o ile transakcja nie znajduje się na liście obowiązkowych splitów z wspomnianego wcześniej załącznika 15. Co do samego dokumentu dołączonego do ustawy o VAT – znajdą się tam towary i usługi szczególnie narażone na wyłudzenia (np. paliwa, odpady, złom) oraz o wysokiej wartości (np. biżuteria, elektronika, metale szlachetne i pojazdy).

O ile mechanizm podzielonej płatności wydaje się być stosunkowo łatwy, o tyle trudniej będzie ubiegać się o zwolnienie środków z rachunku VAT. Cały proces ma być ściśle kontrolowany, każda decyzja ma być odpowiednio sporządzona i dostatecznie silnie umotywowana, a urzędy skarbowe mają aż 60 dni na rozpatrzenie naszego wniosku. Należy przy tym wspomnieć, że możemy ubiegać się wyłącznie o konkretną, deklarowaną przez nas kwotę zwolnienia – każde kolejne zwolnienie musimy zgłosić w osobnym wniosku. W niektórych sytuacjach warto będzie skorzystać z pomocy profesjonalistów oraz doradców podatkowych.

Read Article

Obozy językowe – idealne dla pracowników księgowości?

Doradztwo / 14 marca, 2017

szkolenia obozy językowe

Znajomość języka angielskiego jest jak dotąd najbardziej pożądaną umiejętnością potencjalnego kandydata do pracy, zwłaszcza gdy mamy na myśli pracowników wyspecjalizowanych w swoich fachu.

Obozy językowe

każdy absolwent kierunku finansów i rachunkowości musi zdawać sobie sprawę, że nie wystarczy wiedza zdobyta wyłącznie na studiach, aby ubiegać się o wymarzoną posadę. Niezbędne jest odbycie praktyki zawodowej oraz posiadanie kwalifikacji, które pozwolą na wyprzedzenie pozostałych kandydatów na stanowisko w dziale księgowości. Aby uzmysłowić młodym ludziom jak ważny jest język angielski w księgowości, starsi koledzy po fachu często doradzają studentom i absolwentom jakie wymierne korzyści może przynieść w późniejszej pracy zdecydowanie się na udział w kursach językowych jakie oferują językowe obozy dla księgowych.

Zajęcia grupowe

Obozy językowe dla księgowych zazwyczaj mają formę zajęć grupowych z możliwością indywidualnych konsultacji. Jest to podyktowane tym, że w grupie znacznie szybciej chłoniemy wiedzę, raz ze względu na to, że nie chcemy gorzej wypaść na tle pozostałych uczestników obozu, dwa, że podczas takiego wyjazdu zupełnie inaczej podchodzimy do kwestii samego uczenia się. Wiedzę zdobywamy z większym spokojem, w głównej mierze poprzez intensywny udział w konwersacjach.

Read Article

Angielski dla księgowego

Doradztwo / 21 lutego, 2017

nauka angielskiego

Nauka języków obcych jest jedną z najczęściej wykorzystywanych w obecnych czasach dróg go podnoszenia swoich kwalifikacji. Co ważne z tej formy rozwijania własnych umiejętności można skorzystać wykonując praktycznie każdy rodzaj aktywności zawodowej.

Oczywiście największe znaczenie umiejętność posługiwania się językiem obcym ma w przypadku osób, które mają bezpośrednią styczność z obsługą klientów pochodzących z zagranicy. Nie oznacza to jednak, że w innych wypadkach, np. wtedy, gdy dana osoba nie ma bezpośredniej styczności z klientami, posiadanie zdolności porozumiewania się w języku obcym nie ma żadnego uzasadnienia.

Wręcz przeciwnie – obcy język przyda się także na stanowiskach innego typu. Dobrym przykładem będzie tutaj język angielski w księgowości. Teoretycznie księgowemu taka umiejętność na nic się nie przyda – przecież przedmiotem jego pracy są głównie liczby. Sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku osób, które pracują w firmach zajmujących się audytem.

W takiej pracy księgowi często wyjeżdżają poza granice kraju, w celu przeprowadzania audytu w zagranicznych firmach. Angielski dla księgowych w takim momencie jest więc nieoceniony. Stąd też nie powinno nikogo dziwić, że nauka angielskiego dla księgowych w wielu firmach została wpisana na stałe do kalendarza szkoleń.

Read Article

Pośrednictwo pracy szansą dla niepełnosprawnych

Doradztwo / 25 września, 2016

Usługi pośrednictwa pracy wydają się już w Polsce dosyć mocno zadomowione – takiemu obrotowi rzeczy sprzyja zarówno dość wysoki poziom bezrobocia, jak i ciążące nieustannie nad Europą widmo kryzysu gospodarczego. Istnieją jednak ponadto pewne szczególne przesłanki, które mogą skłonić kandydata do kontaktu z agencją czy biurem pośrednictwa pracy.

Sytuacje wyższej konieczności

Pośrednictwo pracy okaże się dla nas usługą niezwykle pomocną szczególnie w dwóch przypadkach:

  1. planujemy pracować za granicą – załatwianie formalności na własną rękę niekiedy przerasta nasze możliwości. Wyspecjalizowani pośrednicy będą w stanie nie tylko znaleźć nam zajęcie zgodne z kwalifikacjami, ale także doradzić w sprawach socjalno-bytowych.
  2. jesteśmy niepełnosprawni – w takiej sytuacji skorzystanie z usług odpowiedniej agencji gwarantuje nie tylko dostęp do wyselekcjonowanych dla nas ofert, ale także sprawia, że poszukiwanie pracy staje się mniej uciążliwe. 

Promocja pracy niepełnosprawnych

W tej grupie społecznej potrzeba właściwego zatrudnienia wydaje się szczególnie paląca. Nic zatem dziwnego, że zaczynają powstawać agencje dedykowane tylko i wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami. Dla bezrobotnych stanowią one szansę normalnego zatrudnienia, dla pracodawców – nową jakość w doborze kandydatów.

Read Article

Firmy rekrutacyjne

Doradztwo / 12 lipca, 2016

doradztwo personalne

Decyzja o zmianie pracy ma przeważnie związek z powstałym niezadowoleniem spowodowanym różnymi czynnikami. Mogą to być niskie zarobki, ale też brak możliwości dalszego rozwoju bądź fatalna atmosfera w miejscu pracy. Takie osoby mogą skorzystać z pomocy doradcy personalnego, który dobrze zna rynek pracy.

Dlaczego warto skorzystać z takiej formy poszukiwania pracy?

Doradztwo personalne jest dziedziną, która się bardzo prężnie rozwija. Wskazuje to na skuteczność w działaniu i wiąże się z większymi możliwościami na skojarzenie potencjalnego pracownika z odpowiednim pracodawcą. A właśnie to pracodawcy zlecają agencjom doradztwa personalnego poszukiwania odpowiednich osób, często doświadczonych menedżerów czy też wysokiej kadry kierowniczej. Bardzo wymagający klienci takich agencji życzą sobie żeby w pierwszej kolejności potencjalny kandydat został sprawdzony przez osoby profesjonalnie zajmujące się rekrutacją.

Dlaczego firmy rekrutacyjne są skuteczne?

Przede wszystkim pracują tam osoby posiadające rozległą wiedzę o zarządzaniu zasobami ludzkimi i znające nowoczesny rynek pracy. Wiedza ta jest poparta dużym doświadczeniem. Chcąc wyszukać odpowiedniego kandydata na dane stanowisko przeprowadzają wnikliwą analizę cech i umiejętności danej osoby a następnie weryfikują kandydatów sprawdzając ich twarde i miękkie kompetencje. Sukces firmy rekrutacyjnej jest uzależniony od odpowiednio skojarzonych pracowników i pracodawców co jest równoznaczne z ich skutecznością.

Read Article