Odziedzicz pracę

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat pracy

Jakie sprawy pracownicze można powierzyć kancelarii adwokackiej?

Doradztwo / 2 września, 2021 /

Prawo pracy jest jedną z najpopularniejszych specjalizacji prawniczych. Przedsiębiorcy oraz pracownicy często zwracają się do prawników o poradę w sytuacji zaistnienia sytuacji spornej, choć warto też pamiętać, że korzystanie z usług prawnika przed powstaniem sporu może zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

Sytuacje sporne w zakresie prawa pracy

Najczęstszy rodzaj przypadków, w których kancelaria adwokacka JDP bierze udział to spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Mogą one dotyczyć najróżniejszych kwestii uregulowanych w Kodeksie pracy. Przykładowo, mogą one dotyczyć bezprawnego rozwiązania umowy o pracę lub wykroczenia dyscyplinarnego popełnionego przez pracownika. W ramach pomocy prawnicy często starają się rozwiązywać spory polubownie, ale jeśli strony nie będą zainteresowane takim rodzajem zakończenia konfliktu, pozostaje wtedy droga sądowa. Wtedy bez usług kancelarii adwokackiej bardzo trudno będzie skutecznie prowadzić i wygrać spór.

Doradztwo w zakresie prawa pracy

Oprócz sytuacji spornych kancelarie adwokackie świadczą również bieżące doradztwo na rzecz przedsiębiorców. Bieżące doradztwo może polegać na sporządzaniu lub sprawdzaniu wzorów umów podpisywanych z pracownikami, czy weryfikowaniu poprawności różnego rodzaju procedur z zakresu prawa pracy wdrożonych u pracodawcy. Kancelaria adwokacka jest szczególnie często angażowana, gdy przedsiębiorca planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych. Ten proces wymaga bowiem dużej ostrożności i dopełnienia szeregu formalności, które uniemożliwią skuteczne wnoszenie pozwów sądowych przez pracowników.