Odziedzicz pracę

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat pracy

Audyty energetyczne- jak wyglądają?

Doradztwo / 3 czerwca, 2022 /

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa polega na zweryfikowaniu aktualnego zużycia dostępnych nośników energii w firmie. Efektem audytu jest kompleksowy raport, w którym znajdują się podstawowe kroki optymalizacji procesów i infrastruktury firmy. Mając taką wiedzę, zakład może zaplanować i wprowadzić zmiany, które doprowadzą do efektywniejszego wykorzystania energii – czego konsekwencją są oszczędności finansowe oraz poprawa działań organizacyjnych i operacyjnych.

Dla kogo jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest praktycznym narzędziem, które służy osiągnięciu lepszych parametrów efektywności energetycznej nie tylko w firmach produkcyjnych, ale także usługowych, takich jak między innymi: szpital, bank. Jest obligatoryjny dla przedsiębiorstw, które nie są MŚP, czyli takich, które zatrudniają 250 lub więcej osób i których roczny obrót jest większy niż 50 milionów euro albo gdy pełna roczna kwota bilansowa jest większa niż 43 miliony euro.

Czy audyt energetyczny jest obligatoryjny dla wszystkich?

Obowiązuje aktualnie prawo, przede wszystkim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. dotycząca efektywności energetycznej, zobowiązuje przedsiębiorstwo, które działa na terenie Unii Europejskiej, do wykonywania okresowych audytów energetycznych. Co więcej, precyzuje dokładnie zasady jego wykonania.

W związku z tym audyt energetyczny https://jw-a.pl/2019/06/kto-moze-sporzadzac-audyty-energetyczne/ powinien być wykonywany przez niezależnych ekspertów co 4 lata. Zgodnie z obowiązującą dyrektywą EED audyt energetyczny służy otrzymaniu właściwej wiedzy o profilu bieżącego zużycia energii, a także wskazaniu, w jaki sposób i w jakiej dostępnej ilości można uzyskać oszczędności finansowe na wytwarzanej energii.

Audyt zostaje odpowiednio udokumentowany, co jest potwierdzeniem dla firmy, w której został wykonany.